Pontifixx Advies verzorgd alle ontwikkelingsplannen en is tevens actief op adviserend
gebied van volkshuisvestingsvraagstukken. Het beleggen van vermogen, ondermeer in
effecten, registergoederen en hypothecaire schuldvorderingen behoort ook tot de
dagelijkse activiteiten van Pontifixx Advies.
Voor meer info kunt u contact telefonisch opnemen:
043 601 03 89
of via de mail:
info@pontifixxadvies.nl